Suomi-koulu Hampuri

Tervetuloa Hampurin Suomi-kouluun!

Hei kaikki Suomi-koululaiset, vanhemmat, isovanhemmat ja opettajat!

Hampurin suomalainen koulu aloitti lukuvuoden 2021-2022 lähiopetuksessa, tällä hetkellä koulua käydään jälleen etäopetuksena. Mahdollisuuksien mukaan siirrymme maaliskuussa, Hampurin koulujen hiihtoloman jälkeen jälleen lähiopetukseen. Siinä tapauksessa joudumme toki edelleen tekemään erityisjärjestelyjä Covid-19-pandemiasta johtuen. Koulun johtokunta on laatinut lukuvuotta varten Suomi-koulun hygieniasuunnitelman, jota lähiopetuksessa tulee noudattaa.

Lisätietoja opetuksesta ja opetuskerroista löytyy kohdasta ”Opetus” ja niitä antaa mielellään myös koulun puheenjohtaja (puheenjohtaja@suomikoulu-hampuri.de) tai oman ryhmän opettaja. Ollaan kuulolla ja pysytään terveenä!

Ystävällisin terveisin,

Sanna, Puheenjohtaja

Suomi-koulujen tuki ry:n alla toimii tällä hetkellä 45 Suomi-koulua ympäri maailmaa, jotka antavat opetusta noin 4000 oppilaalle. Toiminnan tarkoituksena on antaa suomalaistaustaisille lapsille varsinaisen koulunkäynnin rinnalla annettavaa opetusta suomen kielessä sekä tutustuttaa lapset suomalaiseen kulttuuriin. Koulujen toiminta rahoitetaan pääsääntöisesti valtionavustuksella sekä oppilaiden vanhempien maksamilla lukukausimaksuilla sekä vanhempien vapaaehtoistyöllä koulun hyväksi. Lisäksi koulujen toimintaa tuetaan yksityisten ja yhteisöjen tekemillä lahjoituksilla.

Opetuksessa keskitytään Suomi-koulujen tuki ry:n idean mukaisesti suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin opetukseen eri ikäluokkien tarpeet huomioiden. Nuorimpien oppilaisen kanssa opetus toteutetaan suomalaisten leikkien, laulujen ja lorujen avulla, kun taas vanhempien oppilaiden kanssa luetaan, kirjoitetaan ja tarkastellaan kieltä suomalaisten oppikirjojen ja kirjallisuuden avulla. Hampurissa oppilaille järjestetään säännöllisesti myös retki- ja leiripäiviä, joissa mukavan yhdessäolon lisäksi tutustutaan myös esimerkiksi Suomen historiaan tai maantietoon erilaisten projektien myötä.

Lukuvuoden päättyessä oppilaat saavat Suomi-koulun todistuksen suomen kielen oppimisesta. Hampurin, Schleswig-Holsteinin tai Ala-Saksin osavaltioissa Suomi-koulun oppilaiden on mahdollista saada merkintä suomen kielen taidosta myös varsinaisen koulun todistukseen toimittamalla Suomi-koulun opettajalta saatava erillinen lomake sekä todistus lapsen oman koulun opettajalle/rehtorille.

Koulu ei ole pelkästään lasten kohtaamispaikka, vaan myös vanhemmat saavat Suomi-koulun ja erityisesti koululle tärkeän talkootyön myötä mahdollisuuden tutustua muihin suomalaistaustaisiin perheisiin. Maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen yhteistyö Hampurin merimieskirkon kanssa luo kotoisat puitteet uusien kontaktien luomiseen, sillä suomihenkisten opetustilojen lisäksi lapset ja vanhemmat saavat nauttia muunmuassa kirkon kahvion suomalaisista herkuista sekä sanomalehdistä. Keskeinen sijainti huikean satama-alueen, Elbphilharmonien ja St. Paulin kupeessa houkuttelevat vierailemaan merimieskirkolla myös kouluajan ulkopuolella.

Näkemisiin pullakahveilla!

Suomi-koulun johtokunta & opettajat

Source: Esse S.

Sijainti

Hampurin suomalainen koulu / Finnische Schule Hamburg e.V.
Pohjois­-Saksan merimieskirkko / Finnische Seemannskirche in Hamburg
Ditmar-Koel-Str. 6
20459 Hamburg