Yhdistys

Hampurin Suomalainen Koulu, Säännöt – Lataa
Finnische Schule Hamburg, Satzung – Herunterladen
Rekisteri- ja tietosuojaseloste – Lataa
Kannatusjäseneksi liittyminen – Lataa
Fördermitglied – Herunterladen

Johtokunta

Yleisesti ottaen Suomi-koulujen johtokunnat toteuttavat vuosikokouksen päätöksiä, johtavat koulun toimintaa ja opetuksen järjestelyä. Johtokunnat tukevat opettajien työtä sekä hallinnollisesti että pedagogisesti. Johtokunnat kokoontuvat tarpeen vaatiessa. Johtokunnissa tulee olla vähintään puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri. Jokaisen koulun säännöissä määritellään muu johtokunnan kokoonpano. On mielekästä, että kuhunkin johtokuntaan valitaan vanhempien ja opettajien edustajat. (Lähde: https://suomikoulut.fi/hallinto-opas/johtokunta/.)

Hampurin Suomi-koulussa johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin lisäksi neljä varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Uudelleenvalinta on mahdollinen. Johtokunnan jäsenen erotessa virkakauden aikana suoritetaan seuraajan valinta ylimääräisessä vanhempainkokouksessa. Eroava jäsen pysyy virassaan seuraajan valitsemiseen asti.

Lisätietoja
Puheenjohtaja Sanna Madej
puheenjohtaja@suomikoulu-hampuri.de
puh. +49 (0) 160-9109 5726